TỔNG QUAN

Khoá học giới thiệu về tiềm năng bán hàng, xác định hồ sơ khách hàng lý tưởng của bạn, Tìm kiếm tiềm năng bán hàng ra nước ngoài… chia sẻ kiến ​​thức với các đại diện bán hàng hiện đại trên toàn thế giới.

Nội dung khóa học

  Khái niệm Tìm kiếm tiềm năng bán hàng
Available in days
days after you enroll