TỔNG QUAN

Ngày nay, các công ty đang phải đối mặt với những thách thức lớn hơn là chỉ tiếp cận và giữ chân khách hàng.

Nội dung khóa học

  Năng suất và hiệu quả trong quan hệ khách hàng
Available in days
days after you enroll