TỔNG QUAN

Có rất nhiều khuôn khổ bán hàng hiện có, không có mô hình hoạt động gắn kết nào về cách các doanh nghiệp có doanh thu định kỳ có thể đạt được tăng trưởng bền vững.

Nội dung khóa học

  Mô hình hoạt động của doanh nghiệp
Available in days
days after you enroll