TỔNG QUAN

Trong học phần này, bạn sẽ học được cách sử dụng các công cụ trực tuyến khi điều hành các cuộc họp online. Chúng tôi sẽ đi qua một số tính năng ít được biết đến mà bạn có thể sử dụng để tăng sự tương tác và đảm bảo mọi người có trải nghiệm tốt nhất. Bạn cũng sẽ học được cách sử dụng các công cụ offline như bảng trắng, để tăng thêm giá trị cho buổi họp.