TỔNG QUAN

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về cách tạo ra một buổi demo từ xa hiệu quả. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách bạn sẽ nói gì, sử dụng trang trình bày như thế nào, sự chuẩn bị trước khi buổi demo diễn ra và những điểm cần lưu ý khi tiến hành buổi demo online...