TỔNG QUAN

Trong khoá học này, bạn sẽ học được cách thu hút và kêu gọi mọi người tham gia bằng các kỹ thuật hỗ trợ cuộc gọi, cách bạn đặt câu hỏi và cách đặt kỳ vọng. Cách giải quyết khi bạn đụng độ một người đóng vai trò như người cản trở trong giao dịch của bạn.