TỔNG QUAN

Chúng ta cùng tìm hiểu tương lai của việc bán hàng sẽ phát triển như thế nào. Khoá học giúp bạn nhận ra vai trò to lớn của khoa học đối với hoạt động bán hàng trong tương lai, giống như cách mà khoa học đã giúp nhân loại trong rất nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống của chúng ta.

Nội dung khóa học

  Quy trình bán hàng vi mô
Available in days
days after you enroll