TỔNG QUAN

Khoá học này hướng dẫn bạn cách áp dụng mô hình toán học vào bán hàng, để giúp bạn thấy mọi thứ đã sai ở đâu và cách bạn có thể cải thiện.

Nội dung khóa học

  Các mô hình toán học cho doanh số
Available in days
days after you enroll