TỔNG QUAN

Khoá học cập nhật những thông tin mới nhất về bán hàng và tiếp thị vào các chiến lược thị trường.

Khoá học mô tả 7 mô hình khác nhau để phát triển một chiến lược GTM phù hợp: mô hình dữ liệu, mô hình toán học, mô hình tăng trưởng, thiết kế....

Nội dung khóa học

  Mô hình thị trường
Available in days
days after you enroll