Chinh phục #Digital_Sales cùng NextAcademy

Các Khóa Học Online Tại NextAcademy

Khóa: Digital Sales Intern
Khóa: Digital Sales Intern (DSI)

Khóa học mang lại cho bạn những kiến thức cơ bản giúp cho bạn hiểu về triển vọng của nghề Tư vấn chuyển đổi số, cách để có được công việc mơ ước, kỹ năng phỏng vấn.

Khóa: NextGenie (NG)

Khóa học sẽ giúp cho bạn hiểu được công việc hàng ngày của một Chuyên viên tư vấn chuyển đổi số, có kỹ năng bán hàng, tìm kiếm khách hàng, những kỹ năng nền tảng để hoàn thành tốt công việc

Khóa: Digital Sale Senior (DSS)

Thị trường, khách hàng thay đổi liên tục, Digital Sales luôn phải đối đầu với những thách thức muôn thuở 4 buổi học hệ thống những frameworks & toolkits đúc kết tinh túy từ kinh nghiệm của những chuyên gia, cùng những bài tập thực tiễn áp dụng đan xen.

Sau khi tốt nghiệp tại NextAcademy bạn sẽ nhận được

CHỨNG NHẬN từ Trung Tâm Bồi Dưỡng Hỗ Trợ Chất Lượng Giáo Dục trực thuộc Hiệp Hội Các Trường Đại Học và Cao Đẳng Việt Nam