TỔNG QUAN

Kỹ thuật bán hàng qua điện thoại sẽ chỉ cho bạn những gì cần nói qua điện thoại khi khách hàng tiềm năng yêu cầu giảm giá. Bạn thậm chí có thể sử dụng điều này làm đòn bẩy trong quá trình bán hàng qua điện thoại của mình để chốt giao dịch.

Nội dung khóa học

  Kỹ thuật bán hàng qua điện thoại.
Available in days
days after you enroll