TỔNG QUAN

Bán hàng tiềm năng để phát triển kinh doanh là khi một nhân viên bán hàng hoặc phát triển kinh doanh tiếp cận với khách hàng lý tưởng mà họ muốn hợp tác kinh doanh. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thường ở dạng email, LinkedIn và cuộc gọi ngẫu nhiên.

Nội dung khóa học

  Bán hàng tiềm năng để phát triển kinh doanh
Available in days
days after you enroll