Tổng Quan

Tuyển dụng nhân tài là một cụm từ luôn được quan tâm bởi tất cả doanh nghiệp hay các cá nhân trong vai trò quản lý. 

Kỹ năng tuyển dụng là kỹ năng căn bản và thiết yếu để giúp doanh nghiệp và các quản lý tuyển dụng ĐÚNG nhân tài dành cho mình. 

NextAcademy thiết kế khóa học này với mục đích để bất kỳ ai cũng có thể học và thực hiện kỹ năng tuyển dụng căn bản và tối ưu nhất.

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

 • Hiểu được vai trò và tầm quan trọng của Tuyển dụng.
 • Nắm rõ quy trình Tuyển dụng và Tiếp nhận ứng viên
 • Hiểu được bản chất của việc Tuyển dụng và cách thực hiện


ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khoá đào tạo phù hợp với:

 • Các cá nhân đã và đang giữ vai trò Trưởng nhóm hoặc Quản lý trong doanh nghiệp, muốn nâng cao kỹ năng bản thân.
 • Các cá nhân đang có kế hoạch trở thành Trưởng nhóm hoặc Quản lý trong tương lai, muốn chuẩn bị thêm kỹ năng cho bản thân.
 • Các cá nhân muốn nâng cao kỹ năng trong lĩnh vực Nhân sự - Tuyển dụng
 • Các cá nhân muốn bổ sung kiến thức và kỹ năng cho mục tiêu hoặc kinh doanh cá nhân.


KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

Kết thúc khoá học, bạn sẽ::

 • Có thể tự tổ chức và thực hiện chức năng Tuyển dụng căn bản.
 • Thiết kế tin đăng tuyển dụng đúng chuẩn và thu hút ứng viên
 • Nắm bắt tâm lý ứng viên, đặt câu hỏi phỏng vấn phù hợp đối tượng ứng viên.
 • Biết cách tiếp nhận ứng viên trong ngày làm việc đầu tiên, tăng hiệu quả công việc.


NỘI DUNG KHÓA HỌC