TỔNG QUAN

Thực tế trong doanh nghiệp hiện nay: hầu hết mọi người không đọc tất cả mọi thứ trong bản đề xuất. Vì thế, làm sao để chắc chắn ra khách hàng tiềm năng của bạn thực sự xem được những thông tin quan trọng nhất trong bản đề xuất. Khóa học này sẽ hướng dẫn cho bạn cách xây dựng một bản Proposal tác động cao đến khách hàng.