TỔNG QUAN

Trong học phần này, bạn sẽ học được cách hướng dẫn bạn cách điều khiển cuộc họp để có ấn tượng, mức năng lượng và cấu trúc tốt nhất. Làm thế nào để bạn giải quyết việc tập trung vào chủ đề chính và giữ cho cuộc họp diễn ra đúng tiến độ? Đảm bảo rằng bạn đã thiết lập cuộc họp một cách thành công.