HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC ĐÀO TẠO CÙNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG

Lễ Ký Kết Hợp Tác Giữa NextAcademy & Cao Đẳng FPT Polytechnic

Ông Trần Vân Nam - Giám đốc cơ sở Hồ Chí Minh ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng Học Viện NextAcademy


Lễ Ký Kết Hợp Tác Giữa NextAcademy 
(thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chuyển đổi số NextPay) & Đại Học Phenikaa

Ông Nguyễn Hữu Tuất – Tổng Giám đốc - NextPay ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác nghiên cứu, giảng dạy sinh viên và các chương trình hỗ trợ tài chính cùng Đại Học Phenikaa

Talkshow: GenZ trong nền kinh tế số

NextAcademy & Đại Học Điện Lực

Hội thảo hướng nghiệp
Nghề tư vấn chuyển đối số - Digital Sales với các sinh viên trường đại học Phenikaa...

Hợp tác đào tạo

Nghề tư vấn chuyển đối số - Digital Sales giưa NextAcademy & ĐH FPT

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa
 đại học Hoa Sen và Học Viện NextAcademy

Hai bên thống nhất nguyên tắc hợp tác là tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi và phù hợp với các quy định của pháp luật

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa
đại học Nha Trang và Học Viện NextAcademy

Tập huấn kỹ năng, tạo điều kiện cho hoạt động thực hành thực tập của sinh viên...


Lễ kí kết hợp tác Liên Minh Giải Pháp Đào Tạo Nhân Sự Ngành SaaS Sales Việt Nam

Giải pháp của liên minh giữa CLS E-Learning và Next Academy bao gồm 4 gói chính...

NEXTACADEMY định hướng nghề nghiệp cho sinh viên ngành TMĐT tại Trường ĐH Kinh tế Tài Chính (UEF)
Lễ ký kết hợp tác giữa NEXTACADEMY & ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM (HUFI)
Nghề tư vấn chuyển đối số - Digital Sales với các sinh viên trường đại học Phenikaa
NEXTACADEMY ký hợp tác đào tạo với
UFM (ĐH Tài Chính - Marketing)

Trường Đại học Tài chính – Marketing với các Doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực đào tạo của Nhà trường trong công tác..

HỘI THẢO HƯỚNG NGHIỆP CÙNG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH PHENIKAA

Hội thảo hướng nghiệp nghề tư vấn chuyển đối số - Digital Sales với các sinh viên trường Đại Học Phenikaa
Sinh viên Phenikaa tham gia buổi hội thảo


Sinh viên đặt câu hỏi về nghề
tư vấn Chuyển Đổi Số


Hội thảo hướng nghiệp nghề
tư vấn chuyển đối số

Workshop "Gen Z với tư duy chuyển đổi số - Định hướng nghề Digital Marketing"

HOẠT ĐỘNG TUYỂN SINH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG

Hàng trăm sinh viên HUFI tham gia ứng tuyển
vào nghề tư vấn chuyển đổi số


Sinh viên điền thông tin ứng tuyển


Bộ phận hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho các bạn
sinh viên về nghề Digital Sales