TỔNG QUAN

Khoá học này chúng tôi chia sẻ các giai đoạn của khởi nghiệp và sự phát triển của nó.

Tại đây chia sẻ các giai đoạn của khởi nghiệp phát triển nhanh: Nguyên mẫu, sản phẩm tối thiểu có thể sử dụng được, phù hợp với thị trường, bắt đầu phù hợp và mở rộng quy mô

Nội dung khóa học

  Các giai đoạn tăng trưởng của doanh nghiệp
Available in days
days after you enroll