TỔNG QUAN


Gói sản phẩm phù hợp với doanh nghiệp SME mong muốn được tuyển dụng những nhân sự tài năng của chúng tôi với chi phí thấp.

Hơn nữa, còn có thêm các khóa học giúp cho nhân viên của mình phát triển kỹ năng làm việc từ xa hiệu quả, cúng như các khóa học nâng cao năng lực bán hàng, tư vấn, chuyển đổi số cho sales.

BẮT ĐẦU NGAY

3.999.000 ₫/month

1 tháng

Đây là sản phẩm đăng ký được lập hóa đơn hàng tháng cho đến khi bạn hủy.

Bạn có thể hủy bất cứ lúc nào từ trang quản lý tài khoản.

This is a subscription product billed on a monthly basis until you cancel. Cancel anytime from the account management page.

GÓI GROWTH

Bao gồm gói STARTUP và cộng thêm:

Tối đa 2.000 học viên

Khóa học kỹ năng làm việc từ xa:

Kỹ năng làm việc từ xa hiệu quả

Xây dựng môi trường làm việc từ xa hiệu quả

Làm chủ cuộc họp từ xa

Kỹ năng Coach team của bạn từ xa

Kỹ năng Demo trực tuyến

Kỹ năng xây dựng mối quan hệ trực tuyến

Kỹ năng điều hành cuộc họp với khách hàng

Xây dựng proposal hiệu quả

Được giảm giá 20% đối với gói Pay Per Hire

10 mẫu JD các vị trí công việc phòng kinh doanh