TỔNG QUAN

Nếu bạn không thể gặp gỡ khách hàng tiềm năng, bạn sẽ không thể chốt bất kỳ giao dịch nào. Vì vậy khoá học sẽ chia sẻ với các bạn chiến lược hiệu quả nhất về cách viết email ngẫu nhiên và có được khách hàng mới ngay cả khi họ không ai biết bạn là ai.

Nội dung khóa học

  Cách tiếp cận khách hàng thông qua email ngẫu nhiên
Available in days
days after you enroll