TỔNG QUAN


Khi bạn còn là một sinh viên, sẽ có rất nhiều trăn trở và thắc mắc trong việc tìm kiếm một công việc phù hợp sau khi tốt nghiệp.

NextAcademy sẽ hỗ trợ bạn một số các kỹ năng cần thiết như mẹo khi tham gia phỏng vấn, cách để bạn có được một việc mơ ước. Hãy tham gia và học hỏi cùng chúng tôi.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

  Để có được công việc mơ ước
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký
  Phỏng vấn
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký
  Triển vọng nghề tư vấn chuyển đổi số
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký
  Cách viết email tốt hơn
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký
  Xây dựng môi trường làm việc từ xa hiệu quả
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký
  Đánh giá nội dung khoá học
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký
  Chứng nhận Digital Sales Intern
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký
  Khóa học NextGenie - Kỹ năng tư vấn chuyển đổi số (Digital Sales Junior)
Có sẵn Ngày
Ngày Sau khi đăng ký