TỔNG QUAN

Thành công của khách hàng được định nghĩa là giành được nhiều tài khoản hơn và làm cho họ thành công hơn. Bạn nên tìm hiểu sự tác động và sự kiện quan trọng đến khách hàng của mình.

Nội dung khóa học

  Thành công của khách hàng
Available in days
days after you enroll