TỔNG QUAN

Phát triển kinh doanh là một trong những chiến lược bị đánh giá thấp nhất khi nói đến việc phát triển doanh nghiệp của bạn. Video này tập trung vào ba điểm: phát triển kinh doanh sản phẩm, phát triển kinh doanh phân phối, phát triển kinh doanh kênh phân phối.

Nội dung khóa học

  Chiến lược phát triển Kinh doanh
Available in days
days after you enroll