TỔNG QUAN

Khoá học sẽ làm sáng tỏ năm lỗi email lạnh thường gặp nhất mà bạn phải tránh khi bán hàng và chỉ cho bạn chính xác cách khắc phục chúng. Bạn sẽ tiến một bước gần hơn đến việc tạo ra khách hàng tiềm năng bán hàng B2B với khách hàng mơ ước của mình.

Nội dung khóa học

  Những sai lầm email cần tránh khi bán hàng
Available in days
days after you enroll