TỔNG QUAN

Trong video này sẽ chỉ cho bạn từng bước về cách theo dõi khách hàng tiềm năng của bạn bằng email. Chia sẻ một trong những mẫu email rất tốt nhất mà bạn có thể sao chép và dán để làm theo với khách hàng của mình. Theo dõi bằng email là một trong những chiến lược tạo khách hàng tiềm năng hiệu quả nhất để lấp đầy kênh bán hàng B2B với các khách hàng tiềm năng mới.

Nội dung khóa học

  Cách theo dõi khi gửi email cho khách hàng mới
Available in days
days after you enroll