TỔNG QUAN

Nhận thấy có ba sai lầm phổ biến mà mọi người thường mắc phải trong bán hàng và tạo khách hàng tiềm năng. Khi nhân viên bán hàng phát triển quá rộng, nói quá nhiều về bản thân, kêu gọi Hành động mơ hồ… để hạn chế những điều này, chúng tôi mang lại khoá học giúp bạn khắc phục chúng.

Nội dung khóa học

  Cách khắc phục những sai lầm hàng đầu trong việc tạo khách hàng tiềm năng
Available in days
days after you enroll