TỔNG QUAN

Bán hàng không chỉ là việc chốt giao dịch hoặc tìm kiếm khách hàng tiềm năng, nếu bạn muốn làm tốt, hãy tham gia khoá học này.

Khoá học nói về nhiều loại mô hình kinh doanh, cho dù quyền sở hữu, đăng ký hay tiêu dùng và cách mô hình kinh doanh ảnh hưởng đến chu kỳ bán hàng,....

Nội dung khóa học

  Mô hình kinh doanh
Available in days
days after you enroll