Ngành SaaS

Hiện nay, SaaS được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm các loại phần mềm văn phòng, phần mềm bán hàng, quản lý khách hàng phần mềm tính toán thống kê, quản trị nhân lực, trò chơi trực tuyến,…

Đào tạo Chuyển đổi số

Chúng tôi mang đến các khóa học giúp cho ứng viên, sales phát triển kỹ năng làm việc từ xa hiệu quả, cũng như các khóa học nâng cao năng lực bán hàng, tư vấn, chuyển đổi số.

Kết nối và chinh phục

Hãy kết nối với NextAcademy, chúng tôi sẽ giúp các ứng viên được tiếp cận và kết nối với doanh nghiệp ngành SaaS sau khi bạn đã hoàn thành khoá học của học viện.

Với chứng chỉ

Digital Transformation Consultant

Next Academy đảm bảo cơ hội việc làm của bạn tại các tập đoàn, công ty về công nghệ hàng đầu Việt Nam.